VINHPHARMED.com

Mục tiêu trở thành 1 kênh thông tin truyền thông chia sẻ và truyền cảm hứng đến cộng đồng về kiến thức và thực hành chăm sóc sức khỏe. Phổ cập kiến thức, phát triển hệ thống đào tạo, tư vấn, chia sẻ và truyền thông đến cộng đồng nhằm đóng góp cho mọi người kiến thức chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Hiện thực điều này bằng cách đúc kết và chuyển tải kiến thức khoa học, các nghiên cứu mới Y-Dược hàn lâm bằng diễn đạt gần gũi dễ hiểu để có thể lan tỏa đến mọi người và ai cũng có thể áp dụng được trong cuộc sống hang ngày.
“Hãy để thức ăn là thuốc chữa bệnh và thuốc men chính là thức ăn của bạn!”

xEM THÊM

VINHPHARMED.com

Mục tiêu trở thành 1 kênh thông tin truyền thông chia sẻ và truyền cảm hứng đến cộng đồng về kiến thức và thực hành chăm sóc sức khỏe. Phổ cập kiến thức, phát triển hệ thống đào tạo, tư vấn, chia sẻ và truyền thông đến cộng đồng nhằm đóng góp cho mọi người kiến thức chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

Hiện thực điều này bằng cách đúc kết và chuyển tải kiến thức khoa học, các nghiên cứu mới Y-Dược hàn lâm bằng diễn đạt gần gũi dễ hiểu để có thể lan tỏa đến mọi người và ai cũng có thể áp dụng được trong cuộc sống hang ngày.
“Hãy để thức ăn là thuốc chữa bệnh và thuốc men chính là thức ăn của bạn!”

xEM THÊM

ĐỐI TÁC- KHÁCH HÀNG