Tri-med Distributors Pty Ltd

Giáo sư Barry J. Marshall
Ông Barry Marshall là người đồng phát hiện ra vi khuẩn H.pylori có vai trò gây bệnh chính trong bệnh loét dạ dày tá tràng và là người đồng nhận giải Nobel Y học hoặc Sinh lý học năm 2005. Ông là một trong những nhà khoa học y sinh được đánh giá cao nhất trên thế giới hiện nay. Khám phá của ông đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc quản lý bệnh loét dạ dày tá tràng, dẫn đến việc chữa khỏi bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. 

Nguồn tham khảo

Tôi bắt đầu tìm hiểu về Helicobacter Pylori khi làm việc với công ty Tri-med Distributors Pty Ltd, Aus- là công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện và điều trị H.pylori trên toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế, phát triển và phân phối xét nghiệm chẩn đoán an toàn, đáng tin cậy để phát hiện H.pylori.

Giáo sư Barry J. Marshall
Ông Barry Marshall là người đồng phát hiện ra vi khuẩn H.pylori có vai trò gây bệnh chính trong bệnh loét dạ dày tá tràng và là người đồng nhận giải Nobel Y học hoặc Sinh lý học năm 2005. Ông là một trong những nhà khoa học y sinh được đánh giá cao nhất trên thế giới hiện nay. Khám phá của ông đã tạo ra một cuộc cách mạng trong việc quản lý bệnh loét dạ dày tá tràng, dẫn đến việc chữa khỏi bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. 

Nguồn tham khảo

Tôi bắt đầu tìm hiểu về Helicobacter Pylori khi làm việc với công ty Tri-med Distributors Pty Ltd, Aus- là công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hiện và điều trị H.pylori trên toàn cầu nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế, phát triển và phân phối xét nghiệm chẩn đoán an toàn, đáng tin cậy để phát hiện H.pylori.

PYtest- Urease Breath Test
PYtest là một xét nghiệm urê hơi thở và là một phương pháp định lượng và không xâm lấn để chẩn đoán H.pylori. Thử nghiệm được tiến hành với việc bệnh nhân nuốt một viên nang urê. Nếu có men urease dạ dày từ H.pylori, urê bị tách ra để tạo thành Carbon Dioxide và Amoniac. Mười phút sau khi bệnh nhân uống viên nang, một mẫu hơi thở sẽ được thu thập trong một quả bóng bay. Mẫu hơi thở được chuyển vào chất lỏng thu gom để giữ lại Carbon Dioxide được dán nhãn. Chất lỏng này sau đó được phân tích trong Máy đếm viêm thần kinh tọa lỏng để xác định mức độ nhiễm trùng. Sản phẩm đã được TGA-AUS và FDA-USA phê duyệt. Sản phẩm được thừa nhận là Gold Standard- Tiêu chuẩn vàng về chấn đoán Helicobacter Pylori

Tham khảo tài liệu

CLOtest Urease Rapid Test
Nó bao gồm một giếng gel chỉ thị urease được niêm phong bên trong một phiến nhựa. Sau khi tiến hành thủ thuật nội soi, nếu urease có trong mẫu sinh thiết dạ dày, màu sắc của gel sẽ chuyển từ vàng sang đỏ tươi. Sản phẩm được thừa nhận là Gold Standard- Tiêu chuẩn vàng về chấn đoán Helicobacter Pylori

Tham khảo tài liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *