Barry Marshall – Cuộc cách mạng của các phác đồ điều trị Helicobacter Pylori

Conference, Arab Health, 21 – 24 tháng 6 năm 2021, Dubai, UAE
Author: Prof. Barry Marshall, Nobel Prize 2005, Founder Tri-med Distributors, Helicobacter.com, NHMRC Helicobacter pylori Research Laboratory

Trong hội nghị này, c
hủ đề mà Giáo sư Barry Marshall  đề cập sẽ giúp các Bác sĩ Tiêu hóa, phòng thí nghiệm & Bệnh nhân nâng cao hiểu biết của họ về độ an toàn và độ chính xác của các sản phẩm PYtest của Tri-Med.

Conference, Arab Health, 21 – 24 tháng 6 năm 2021, Dubai, UAE
Author: Prof. Barry Marshall, Nobel Prize 2005, Founder Tri-med Distri-butors, Helicobacter.com, NHMRC Helicobacter pylori Research Laboratory

Trong hội nghị này, c
hủ đề mà Giáo sư Barry Marshall  đề cập sẽ giúp các Bác sĩ Tiêu hóa, phòng thí nghiệm & Bệnh nhân nâng cao hiểu biết của họ về độ an toàn và độ chính xác của các sản phẩm PYtest của Tri-Med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *